Felç (İnme) Rehabilitasyonu

Felç (İnme) hastamız ile fonksiyonel tedavi prensipleri ışığında fizik tedavi çalışmalarımız.